ภารกิจของ myONE™ – onecondoms-th
ใส่ตะกร้า
  คุณมีสินค้า ชิ้นในตะกร้า
  คุณมีสินค้า 1 ชิ้นในตะกร้า
  ทั้งหมด
  ชำระเงิน ต้องการเลือกซื้อสินค้าต่อ

  ภารกิจของ myONE™

  myONE™ products are uniquely designed for safe, healthy, enjoyable sex between caring partners. We work closely with customers, communities, partners, and health professionals to:

  1. Produce better, safer pleasure products through advanced designs and technologies.
  2. Make safe sex more fun by involving our fans and customers in the development of new products and programs.
  3. Promote physical and emotional health by encouraging open conversations about sex and sexuality.
  4. Provide free information and condoms for those who need it most through local outreach programs financed by proceeds from each sale.

   

  myONE™ คือผลิตภัณฑ์ที่สรรค์สร้างมาเพื่อพาร์ทเนอร์ที่ใส่ใจกันและกัน มีความปลอดภัยต่อร่างกาย และเสริมสร้างความสุขให้กัน เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริโภค ชุมชน องค์กรต่างๆ และผู้เชียวชาญด้านสุขภาพ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย รวมไปถึงให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
  2. ทำให้การมีเพศสัมพันธ์นั้นปลอดภัยและมีความสุขยิ่งขึ้น โดยให้แฟนๆและผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าและโครงการใหม่ๆ ของเรา
  3. ส่งเสริมให้ทกคนมีสุขภาวะทางเพศที่ดี และมีความสุขยิงขึ้นกว่าเดิม โดยการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างเปิดเผย เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง
  4. เผยแพร่ความรู้ และสนับสนุนถุงยางอนามัยฟรี ผ่านโครงการและโปรแกรมต่างๆ โดยนำรายได้จากการขายมาพัฒนาต่อยอด
  Sale

  Unavailable

  Sold Out